2% z daní 2023

mar 18, 2024 | TOPKY

Milí priatelia, rodičia a priaznivci nášho klubu,

ako každý rok, aj tento sa blíži povinnosť odovzdania daňového priznania a zaplatenia dane z príjmov. Máte možnosť sa sami rozhodnúť, či využijete zákonnú možnosť a časť svojich daní poukážete v prospech neziskových organizácií, medzi ktoré patrí aj náš futbalový klub, TJ Slovan Vištuk. V tomto roku sme sa spojili s našimi susedmi z Budmeríc a dohodli sme sa na spoločnom zbieraní finančných príspevkov pre rozvoj našich futbalových klubov.

Všeobecný úbytok počtu športujúcich detí, detí bojujúcich s detskou obezitou a narastajúcim počtom detí s psychickými poruchami nás neustále motivuje k práci s deťmi a k snahe o vytváranie lepšieho a zdravšieho prostredia pre ich rast a výchovu.  Futbalový klub TJ Slovan Vištuk už dlhodobo dáva možnosti rozvoja deťom z Vištuka a blízkeho okolia., pričom deti a mládež sú momentálne zaradené v kategóriách U11 a U15. Naši tréneri mládeže sa podieľajú na výchove detí, na rozvoji ich fyzického aj mentálneho zdravia, pri ktorom šport zohráva veľmi podstatnú úlohu. Zároveň sa snažíme v deťoch budovať vzťah ku klubu, k obci, v ktorej vyrastajú a v neposlednom rade k samým sebe navzájom, k vzájomnej úcte, k rešpektu a priateľstvám, ktorých v dnešnej pretechnizovanej a uponáhľanej dobe nikdy nie je dosť.

Podporou prostredníctvom Vášho podielu z dane z príjmov (2%) nám preto umožníte aj naďalej vytvárať a zlepšovať podmienky pre rozvoj mladých športovcov a nových talentov v TJ Slovan Vištuk

ĎAKUJEME, ŽE PODPORUJETE ŽLTOZELENÚ MLÁDEŽ.

AKO DAROVAŤ 2%?

ZAMESTNANEC

Prinášame vám postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

postup krokov na poukázanie 2% (3%)

1. Požiadajte zamestnávateľa po výplate za 03/2023, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

3. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

Údaje potrebné na vyplnenie sú nasledovné:

Obchodné meno (Názov): FC Družstevník Budmerice
Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 31800262
Sídlo: Budmerice 900 86

Prosíme o zaškrtnutie v tlačive – súhlas so zaslaním Vašich údajov, keďže bez týchto údajov nebudeme môcť Vami poslanú sumu prideliť nášmu klubu.

Zároveň Vás prosíme o zaslanie informácie o venovaní % z dane na mailovú adresu: info@tjslovanvistuk.sk Do mailu stačí uviesť zaslanú sumu a meno.

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.


FYZICKÁ OSOBA

Prinášame vám postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si za rok 2023 samé podávajú daňové priznanie v roku 2024.

postup krokov na poukázanie 2%

1. Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa:

a) v daňovom priznaní typu A je to strana 5 – VIII. oddiel

b) v daňovom priznaní typu B je to strana 12 – XII. oddiel

Údaje potrebné na vyplnenie sú nasledovné:

Obchodné meno (Názov): FC Družstevník Budmerice
Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 31800262
Sídlo: Budmerice 900 86

3. Prosíme o zaškrtnutie v tlačive – súhlas so zaslaním Vašich údajov, keďže bez týchto údajov nebudeme môcť Vami poslanú sumu prideliť nášmu klubu.

Zároveň Vás prosíme o zaslanie informácie o venovaní % z dane na mailovú adresu: info@tjslovanvistuk.sk. Do mailu stačí uviesť zaslanú sumu a meno.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31.03.2024, alebo do 30.06.2024) na váš daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte daň z príjmov.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!


PRÁVNICKÁ OSOBA

Prinášame vám postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2023.

postup krokov na poukázanie 2%

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2023 (do 31.03.2024, alebo do 30.06.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2023 ( do 31.03.2024, alebo do 30.06 2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú uvedené kolónky na strane 12 – VI. časť na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa

Údaje potrebné na vyplnenie sú nasledovné:

Obchodné meno (Názov): FC Družstevník Budmerice
Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 31800262
Sídlo: Budmerice 900 86

Prosíme o zaškrtnutie v tlačive – súhlas so zaslaním Vašich údajov, keďže bez týchto údajov nebudeme môcť Vami poslanú sumu prideliť nášmu klubu.

Zároveň Vás prosíme o zaslanie informácie o venovaní % z dane na mailovú adresu: info@tjslovanvistuk.sk. Do mailu stačí uviesť zaslanú sumu a meno.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte daň z príjmov.


Ďakujeme VÁM!

Súvisiace články